فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

-         نفر دوم منطقه ای، بیستمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت 1393

-         عضو بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی 1390  

-         پژوهشگر برتر و برگزیده گروه علوم پایه واحد در سال های 1395-1390

-         رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1385

-         دارای مدرک زبان  MCHE  سال 1389 

جعفر اسدپور
جعفر اسدپور

محل خدمت :
    حوزه ریاست و روابط عمومی
مرتبه علمی :
    استادیار
^